BUS


 • 30X

  中環至數碼港(循環綫)

 • 42C

  北角至數碼港

 • 73

  赤柱至數碼港

 • 73P

  香港仔至數碼港

 • 107P

  紅磡至數碼港

 • 970

  蘇屋邨至數碼港

MINIBUS


 • 10

  銅鑼灣(謝斐道)

 • 10P

  銅鑼灣

 • 58

  香港仔﹣數碼港﹣西環

 • 58M

  貝沙灣-數碼港-港鐡堅尼地城站

 • 69

  鰂魚涌(船塢里)

 • 69A

  香港仔

 • 69X

  銅纙灣(駱克道)

MTR


CLOSE

泊車優惠

消費金額 HK$100
享用 1 小時免費泊車時數

消費金額 HK$200
享用 2 小時免費泊車時數

8:00pm - 8:00am
享用 $8 每小時泊車優惠

條款及細則:

 1. 此泊車優惠有效期由即日起至另行通知為止,而每次泊車只可換領免費泊車優惠一次。每輛汽車每次最多可享2小時泊車優惠。
 2. 免費泊車優惠只適用於數碼港一座、二座及三座的一/二號停車場及三號停車場,並且不可與其他推廣優惠一併使用。
 3. 換領免費泊車優惠時,顧客必須於離開停車場前於數碼港商場正門入口客戶服務部 (開放時間: 早上十時至晚上十時) 或零售服務中心地下客戶服務部 (開放時間: 早上八時至晚上九時) 出示有效八達通卡或信用卡辦理手續,方可享有此優惠。
 4. 只接受由數碼港商場或零售服務中心商戶當日發出的單一機印消費單據正本換領泊車優惠。所有損壞、手寫及重印之消費單據;信用卡簽帳存根、易辦事收據存根、八達通增值、銀行自動櫃員機之出納收據及發票副本,恕不接受。
 5. 任何銀行出納服務和貨幣兌換、購買任何現金/禮品禮券、現金/禮品卡及從任何商店或餐館增值之收據,恕不接受。
 6. 任何由活動主辦單位及參展商所發出的消費單據,均不符合資格換領免費泊車優惠。
 7. 如使用信用卡進入停車場,須於完成付款後或泊車優惠手續後 (以較先者為準) 十五分鐘內駛離停車場。
 8. 數碼港管理處保留修訂或取消此優惠、各項條款或細則之權利,毋須先行通知。如何任何爭議,數碼港管理處保留最終決定權。

電動車充電服務

為響應政府推廣電動車的環保政策,數碼港自2011年2 月開始為公眾提供電動車充電服務,充電站分別位於停車場(一)及停車場(二)的二樓。

除此之外,自2014年11月起亦引進 Tesla Supercharger 快速充電器以顧及Tesla電動車用家之需要。

電動車充電站為駕駛者提供既方便而環保的選擇,而每輛電動車只需數小時便完成充電程序。

請輸入電郵地址以訂閱數碼港商場的資訊

MENUSearch